Winners of the Asian Games («Nine Ball»)

Year Champion Runner-up Score Place
2010 Dennis Orcollo Warren Kiamco 9—7 Guangzhou, China Details
2006 Antonio Gabica Jeff De Luna 11—7 Doha, Qatar Details
2002 Yang Ching Shun Warren Kiamco 11—3 Busan, South Korea Details
1998 Yang Ching Shun Kunihiko Takahashi 15—11 Bangkok, Thailand Details

Winners of the Asian Games («Eight Ball»)

Year Champion Runner-up Score Place
2010 Po-Cheng Kuo Ibrahim Bin Amir 7—4 Guangzhou, China Details
2006 Satoshi Kawabata Antonio Gabica 9—7 Doha, Qatar Details
2002 Hsia Hui-Kai Kung-Chang Huang 9—5 Busan, South Korea Details
1998 Chao Fong-Pang Tiong-Boon Tan Bangkok, Thailand Details